Witamy i zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszego Zakładu

  O Zakładzie ...

 Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych pod obecną nazwą istnieje od 2005 roku (powstał w wyniku restrukturyzacji Zakładu Miernictwa Elektronicznego).

 Zakład prowadzi działalność dydaktyczną przede wszystkim na potrzeby Wydziału Elektroniki, ale również dla Instytutu Optoelektroniki oraz Wydziału Cybernetyki na wybranych kierunkach Informatyka i Informatyka w Medycynie. Zakład na kierunku Elektronika profiluje własną specjalność Systemy Informacyjno-Pomiarowe oraz prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą zakresie nauki i techniki związanej z profilem zakładu oraz prowadzonej specjalności.

 W Zakładzie zatrudnionych jest obecnie 12 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (3 profesorów, 2 doktorów, 7 magistrów inżynierów (w tym dużą liczba - 3 doktorantów)) oraz 2 pracowników inżynieryjno-technicznych.

 Wszystkie pomieszczenia zakładu znajdują się w budynku głównym WAT, nr 100. Zakład korzysta z bazy pomieszczeń Instytutu Systemów Elektronicznych oraz 4 wyspecjalizowanych sal laboratoryjnych.

  

  Aktualne projekty badawcze Zakładu

 • Na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM". Nr projektu DOB-1-3/1/PS/2014.

  W powyższym projekcie realizuje zadanie pt. "Opracowanie koncepcji budowy przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych". Nr zadania PSOB/16-062/2014/WAT/P.

  Okres realizacji: 1.01.2017r. – 30.06.2021 r.

 • Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej.

  Numer konkursu: 1/4.1.2/2017 RANB 2. Numer projektu: POIR.04.01.02-00-0029/17.

  Wymage do zrealizowania zadania:

  1. Przygotowanie zestawów czujników dla każdego pacjenta - zadanie to wiąże się również ze sprawdzeniem działania całego układu, sprawdzeniem mocowań.

  2. Realizacji pomiarów z udziałem pacjentów - w tym zadaniu realizowane będzie dezynfekowanie zestawu czujników, mocowanie czujników, kalibracja czujników, pomiary podczas wykonywania ruchów żuchwy dla określonego wcześniej scenariusza oraz standardowe czynności po zakończeniu badania.

  3. Obróbka wyników - zadanie to będzie się skupiało na przeliczeniu i transformacji wyników do określonego, wspólnego układu współrzędnych, co ułatwi dalszą obróbkę danych oraz realizację zadań symulacyjnych.

  

  Bieżące informacje dla studentów!

!!! Ustalone zostały terminy odrabiania zajęć z przedmiotu MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 2 -> Dział: Studenci -> Ogłoszenia !!!

  

  Nasz adres

Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Instytut Systemów Elektronicznych WEL WAT
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa 49

tel. (sekretariat ISE): 261 839 082

  Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Marek KUCHTA, prof. WAT
tel.: 261 837 585
e-mail: marek.kuchta@wat.edu.pl
pomieszczenie: 79/100